Thứ Năm, 22 tháng 8, 2013

CĂN BẢN CỦA SỰ CẦU NGUYỆN

CĂN BẢN CỦA SỰ CẦU NGUYỆN

      Sự cầu nguyện với Đức Chúa Trời bao hàm 5 điều thiết yếu giống như 5 ngón tay trên bàn tay. Để  cho bạn dễ nhớ, 5 điều ấy được mở đầu bằng 5 chữ X như sau đây:

      "Xưng tụng" là ngón cái, biểu hiện sự vĩ đại, quyền năng của Đức Chúa Trời.
      "Xưng tạ" là ngón trỏ, vì tinh thần tạ ơn là bảng chỉ đường cho con cái Chúa.
      "Xưng tội " là ngón giữa, trung gian, vì chỉ nhờ xưng tội chúng ta mới được tha tội và đến gần Đức Chúa Trời.
     "Xin cho người" là ngón đeo nhẫn, vì Chúa dạy chúng ta hãy tôn kính quí trọng người khác.
      Cuối cùng "Xin cho mình" giữ địa vị nhỏ bé thấp thỏi hơn hết của ngón út.
      Trong tiếng Anh, người ta dùng 4 mẫu tự đứng đầu 4 danh từ hợp thành chữ ACTS, gồm:
1.      Adoration: Tôn vinh, tôn thờ
2.      Confession: Xưng tội, tuyên xưng
3.      Thanksgiving: Cảm tạ
4.      Supplication: Khẩn cầu, trong đó có sự cầu xin (petition) và cầu thay (inter-cession)
I.  Xưng tụng (Praise, Adoration) :
      Xưng tụng là nói lên những lời ngợi ca, chúc tụng Đức Chúa Trời về sự siêu việt, quyền năng, sự khôn ngoan, yêu thương, thánh thiết, công bình cùng tất cả những mỹ đức và công việc tốt đẹp của Ngài. Ít có lời cầu nguyện nào trong Kinh Thánh mà không mở đầu bằng những lời tán tụng Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép: "Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời" (Ê-phê-sô 1:3).
II. Xưng tạ (Thanksgiving):
      Xưng tạ là nói lên những lời cảm tạ, hay tạ ơn về những phứơc lành Đức Chúa Trời đã ban cho mọi người, và những ơn lành mà riêng mình đã lãnh được. Kinh Thánh chép: "Phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa: Vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-su Christ đối với anh em là như vậy"(I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18).
III. Xưng tội, xưng nhận (Confession):
      Xưng tội là kể ra những tội lỗi, lầm lỡ, sai trái của mình với tấm lòng ăn năn. Xưng nhận là tuyên xưng niềm tin mình nơi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đấng cực thánh, người tội lỗi không thể đến gần Ngài nếu không xưng ra để được tha thứ. Kinh Thánh chép: "Huyết của Đức Chúa Giê-xu, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta. . . Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác "(I Giăng 1:7- 10).
IV. Xin cho người (Intercession):
      Xin cho người là cầu thay cho người khác, cho gia đình, cho những anh chị em tín hữu đang có những nhu cầu tâm linh cũng như vật chất, cho Hội Thánh nói chung và Hội Thánh địa phương của mình, cho người lãnh đạo Hội Thánh, cho bà con thân thuộc của mình, cho cộng đồng, đất nước và cả thế giới (I Tês 1:2, I Tês 3:1, I Tim 1:3).
V. Xin cho mình (Petition):
      Xin cho mình là cầu xin cho chính mình. Bạn có để ý tại sao phần nầy đến sau cùng không? Những người thật sự là con cái Chúa luôn luôn đặt "cái tôi" ở sau chót.
      Những người mới tin Chúa thường chỉ cầu những phước lộc đời này như khỏe mạnh, bình an, mua may bán đắt, công việc hanh thông…... Đó là điều rất chính đáng, vì Đức Chúa Trời là Đấng tể trị tối cao trên mọi sự, Ngài rất vui ban cho con cái Ngài những phước hạnh vật chất. Nhưng khi người tín đồ càng trưởng thành, đức tin càng sâu nhiệm, thì họ càng thèm khát những ơn phước tâm linh muôn phần cao quý hơn, như được đầy dẫy Đức Thánh Linh, được thánh hóa, được tăng trưởng trong tinh thần khiêm nhu, phục vụ, hướng về những giá trị cao quý của thiên đàng. Trong hoạn nạn thử thách, họ càng kinh nghiệm được tình yêu và quyền năng của Chúa nhiều hơn, và do đó lời cầu nguyện của họ lại càng sâu nhiệm hơn. Hãy đọc những lời cầu nguyện của sách Thi Thiên, các tiên tri, các sứ đồ, để thấy tâm tình các bậc thánh thuở xưa đã ký thác trong đó.
      Khi kết thúc lời cầu nguyện, người ta thường dùng chữ A-men là tiếng  Do-thái đã trở thành quốc tế có nghĩa là: "Ước được thành, mong được như vậy". Đôi khi trong lời cầu nguyện có chữ Ha-lê-lu-gia cũng là tiếng Do-thái có ý ngợi ca tung hô Chúa. 
      Không phải lời cầu nguyện nào cũng phải có đủ 5 yếu tố trên. Những lời cầu nguyện trong các trường hợp đăïc biệt thường  chỉ gồm vài yếu tố thôi, nhưng trong những lời cầu nguyện riêng tư khi tương giao với Chúa, nếu anh chị em áp dụng đủ 5 yếu tố trên đây, cộng với sự suy gẫm Lời Chúa, dần dần anh chị em sẽ thấy đức tin mình tăng trưởng, anh chị em sẽ hưởng được những giờ phút ngọt ngào êm dịu với Chúa, đời sống tâm linh của anh chị em sẽ tiến lên và đơm hoa kết quả cho Chúa.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

LƯU TRỮ WEBSITE

DANH MỤC

Bài đăng phổ biến

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More